PEMERIKSAAN KADAR HEMOGLOBIN (Hb) PADA IBU HAMIL DI POSYANDU WIJAYA

  • Muhamad Aldi Firdaus Universitas Buana Perjuangan Karawang
  • Dhea Imroatul Fatihah Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstract

Pemeriksaan Kadar Hemoglobin (Hb) pada Ibu Hamil di posyandu Wijaya . Hemoglobin adalah protein berupa pigmen merah pembawa oksigen yang kaya zat besi dan memiliki afinitas terhadap
oksigen. Pemeriksaan kadar hemoglobin membantu dalam suatu diagnosa anemia.

Published
2024-04-30